podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

TARYFA OPŁAT I CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI KOMUNALNE

OKRES OD 1 MARCA 2017 ROKU DO 28 LUTEGO 2018 ROKU

MWiK Sp. z o.o. w Pile informuje, że w związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfa opłat za wodę i ścieki nie uległa zmianie z dniem 01.03.2018 r. Informacja o wprowadzeniu nowej taryfy zostanie opublikowana z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę.

lp Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka
1 Gospodarstwa domowe 4,12 4,45 zł/m3
2 Pozostałe cele 4,17 4,50 zł/m3

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki komunalne.

lp Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka
1 Gospodarstwa domowe 4,25 4,59 zł/m3
2 Pozostałe cele 6,44 6,96 zł/m3

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

lp Taryfowa podgrupa odbiorców / średnica wodomierza Cena Cena opłaty łącznej Jednostka
netto brutto
woda ścieki woda ścieki netto brutto
1 Podgrupa 1 (do 20 mm) 3,59 3,01 3,88 3,25 6,60 7,13 zł/odb/m-c
2 Podgrupa 2 (25 mm) 5,03 4,21 5,43 4,55 9,24 9,98 zł/odb/m-c
3 Podgrupa 3 (32 mm) 8,63 7,22 9,32 7,80 15,85 17,12 zł/odb/m-c
4 Podgrupa 4 (40 mm) 14,38 12,04 15,53 13,00 26,42 28,53 zł/odb/m-c
5 Podgrupa 5 (50-65 mm) 21,56 18,06 23,28 19,50 39,62 42,78 zł/odb/m-c
6 Podgrupa 6 (80 mm) 57,51 48,17 62,11 52,02 105,68 114,13 zł/odb/m-c
7 Podgrupa 7 (100 mm) 86,26 72,25 93,16 78,03 158,51 171,19 zł/odb/m-c
8 Podgrupa 8 (150 mm i powyżej) 215,65 180,62 232,90 195,07 396,27 427,97 zł/odb/m-c

Tabela 4. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych.

Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
Odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych 3,69 3,99 zł/odczyt

 

CENNIK ZA ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

OBOWIĄZUJE OD 1 MARCA 2018 ROKU

Tabela 1. Cena za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni odwadnianej do urządzeń kanalizacji deszczowej.

lp Czynność Cena netto Cena brutto Jednostka
  Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 0,11 0,12 zł /m2/m-c


Cennik usług dodatkowych

Pojazdy specjalistyczne Spółki MWiK

Pobierz cennik usług dodatkowych w formacie:


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Aby zasilić w wodę 700 fontann w ogrodach Wersalu, król Ludwik XIV kazał wybudować kanał Grande ze skomplikowanym układem pomp, a w pałacu w tym czasie nie było…. ANI JEDNEJ ŁAZIENKI I TOALETY. Problem rozwiązywano za pomocą porcelanowych nocników.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych utrudnień...

Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.